Máte-li u nás VO registraci, zadejte e-mail ze starého e-shopu a aktivujte přístup přes funkci "zapomenuté heslo".

Formulář odstoupení od smlouvy do 14 dnů

Formulář ke stažení ve formátu .docx

 

V souladu s § 1829, odst. (1) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a nařízení č. 363/2013 Sb., nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv)

Odstoupení od smlouvy

Adresát(provozovna):
INNA-Ivana Smolíková
Dr. Sedláka 901
3399 01 Klatovy

Prodejce:

INNA-Ivana Smolíková
Purkyňova 746
3399 01 Klatovy

IČ: 63513781


 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží ...................................................... pod číslem objednávky (nebo číslem faktury) .............. .
 

Datum objednání:

Datum obdržení:

Jméno a příjmení spotřebitele:

Číslo účtu pro vrácení kupní ceny:

Adresa spotřebitele:

 


Podpis spotřebitele: (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 Datum: